เหล็กแผ่นลายตีนไก่ (Checkered Plate)

เหล็กลาย ตีนเป็ด

เหล็กแผ่นลายตีนไก่ (Steel Checkered Plate)  เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น ลักษณะนั้น มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูน เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขังหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นทางเดินและบันไดพื้นรถบรรทุกมีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายความหนา

 

**รับตัดเหล็กแผ่น พับเหล็กแผ่น เจาะรูเหล็ก หรือปั้มรูเหล็ก ตามแบบที่ต้องการ**

 

Steel Checkered Plate: เหล็กแผ่นลายตีนไก่

ลำดับความหนา (มม.)น้ำหนัก (กก.)
4"x8" (1220 x 2440 มม.)
1252
2375
3499
44.5110
56145